Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst
Minimaal de afgesproken aantal content per ontvangen sneaker en deze content posten op de
platformen die gekozen worden door de Content Creator verdeeld in de 3 maanden van de
samenwerking.
De Content Creator ontvangt in totaal 3 sneakers (tenzij anders is afgesproken via mail contact).
Deze bewerkte en onbewerkte beelden worden geüpload via het Content formulier van de
Adverteerder 7 dagen na ontvangen van de sneakers. De Adverteerder heeft maximaal 5 dagen om
een levering af te wijzen in overeenstemming met dit artikel en moet de Content Creator binnen 5
dagen na ontvangst van het werk informeren dat aanvullende revisies en/of wijzigingen zullen
worden gevraagd.
16 oktober, 2023
OVEREENKOMST VOOR CONTENT CREATORS
Deze Content Creator Overeenkomst (“Overeenkomst”) wordt aangegaan op 16 oktober, 2023, tussen
de Adverteerder: PairOfJoy en de Content Creator
De Adverteerder en de Content Creator gaan met het volgende akkoord:

 1. Aanstelling. De Adverteerder wenst de hulp van de Content Creator bij het promoten / aanbieden /
  verkopen van de producten van de Adverteerder via hun sociale media accounts. De Adverteerder
  benoemt hierbij de Content Creator als zijn vertegenwoordiger op een niet-exclusieve, niet-werknemer
  basis om haar diensten te onderschrijven en te promoten bij het doelpubliek.
 2. Looptijd. Deze Overeenkomst heeft een looptijd gedurende er een samenwerking plaatsvindt tussen
  beide partijen van 3 maanden.
 3. Leveringen. De Content Creator zal het overeengekomen aantal berichten op de overeengekomen
  platforms leveren posten. Als volgt concreet uitgewerkt:
  De Content Creator ontvangt 3 sneakers (tenzij anders is afgesproken via mail contact).
  De Content Creator ontvangt commissie van €5 op elk verkoop die gebruik maakt van de persoonlijk
  kortingscode toegekend aan de Content Creator.
 4. Economische omstandigheden. Als tegenprestatie voor de door de Content Creator geleverde
  diensten zal De Adverteerder de Content Creator als volgt compenseren:
 5. Betalingsvoorwaarden. Einde van de maand gedurende deze samenwerking stuurt de Content
  Creator een factuur of kwitantie op naar de Adverteerder. De Adverteerder voert de betaling uit volgens
  het factuurproces.
 6. Te Vermijden Items in de Content creator posts. De Content Creator gaat ermee akkoord om tijdens
  deze samenwerking geen andere samenwerkingen aan te gaan met bedrijven die sneakers verkopen. De
  Content Creator gaat ermee akkoord om zich te houden aan alle richtlijnen zoals; sociale media
  statusupdates, posts, en/of opmerkingen moeten van goede smaak zijn en vrij van ongepast taalgebruik
  en/of enige inhoud die haat, racisme of discriminatie promoot op basis van ras, geslacht, religie,
  nationaliteit, handicap, seksuele oriëntatie, of leeftijd.
 7. Overmacht. Indien een van de partijen niet in staat is om aan een van zijn verplichtingen te voldoen
  vanwege brand of andere calamiteit, staking, handeling of bevel van openbaar gezag, of andere oorzaak
  buiten de controle van de betreffende partij, dan zal die partij worden vrijgesteld van dergelijke
  prestaties gedurende de duur van dergelijke oorzaak.
 8. Intellectuele eigendomsrechten. Alle inhoud gecreëerd door Content Creator in de loop van het
  verlenen van diensten aan de Adverteerder mag in overleg met de Content Creator gebruikt worden om
  op de website van de Adverteerder en voor advertentie doeleinde. De Content Creator stemt ermee in
  dergelijke inhoud niet voor andere doeleinden te gebruiken (bijvoorbeeld van een ander doeleinde: de
  gemaakte content aanbieden aan iemand anders dan de Adverteerder.
 9. Aansprakelijkheid bij Niet-nakoming. Indien een van de partijen de verplichtingen uit deze
  overeenkomst niet nakomt, kan de niet-nakomende partij aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit
  voortvloeiende schade. De benadeelde partij dient de niet-nakomende partij schriftelijk op de hoogte te
  stellen van enige schadeclaims, waarna de niet-nakomende partij de gelegenheid krijgt om de situatie te
  herstellen en verdere schade te voorkomen of te beperken. Deze clausule verduidelijkt de rechten en
  verplichtingen van beide partijen betreffende de nakoming van de overeenkomst en de gevolgen van
  niet-nakoming.

Gebruik code: PAIROFJOY5

voor €5,- korting op jouw eerste bestelling!

Ontvang €5,- korting op jouw eerste bestelling

Word lid van onze mailinglijst om de laatste updates, nieuws en speciale aanbiedingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.